Per Penning skriver att år 2050 kommer mer än var tredje europé vara över 60 år! Det kanske är dags att höja pensionsåldern? Jag citerar Expressens ledare från februari:

När den allmänna folkpensionen infördes i Sverige 1913 sattes pensionsåldern till 67. Medellivslängden var då 55 år. Om motsvarande proportioner hade tillämpats i dag så skulle pensionsåldern hamna runt 93 år, påpekar Gunnar Wetterberg i sin bok ”Efter fyrtiotalisterna”.

Sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv borde pensionsåldern förstås höjas, eftersom pensionsutbetalningarna blir enorma när vi nu lever så länge. Men samtidigt höjs livskvaliteten om man har råd att vara ledig och ta hand om barnbarnen på ålderns höst. Frågan är bara hur kalkylerna ser ut.