De senaste dagarna har jag läst två blogginlägg av Seth Godin som verkligen bekräftar min egen syn på att skapa sig en nisch och ha ett fokuserat, smalt företag med en tydlig vision och idé.

Han svarar på två likartade frågor:

  1. Ska jag ta på mig alla uppdrag som ger betalt?
  2. Ska jag jobba med alla kunder som vill betala mig?

Svaret är nej på bägge.

Välj dina uppdrag

Från Take what you can get (?):

If you want to build a law practice in the music industry, you’ll need to take on musicians as clients, even if the early ones can’t pay enough. If you want to do work for Fortune 500 companies, you’ll need to do work for Fortune 500 companies, sooner better than later.

Jag tror att om jag tar på mig uppdrag som inte stämmer överens med mitt företags vision och idé, begår jag två misstag:

  1. Jag sviker kunden. Det finns förmodligen ett annat företag som har den här typen av uppdrag som specialitet, och det vore bättre för kunden att anlita dem istället.
  2. Jag slösar bort min tid. När jag säger ”ja” till det här uppdraget säger jag ”nej” till andra uppgifter, som skulle föra mig närmare mina egentliga mål.

När du erbjuds uppdrag som inte passar ditt företag, hänvisa dem till ett lämpligt företag i ditt nätverk. Du vinner kundens förtroende och kollegernas tacksamhet.

Uppdaterat: Även på bloggen Carsonified skrivs om detta (tips nummer 10):

Many people believe that you should never turn down work. I disagree. If a potential customer is looking for services that you know in, your heart, are not your speciality then don’t be afraid to pass the work on to another trusted freelancer or business.

Välj dina kunder

Från Choose your customers, choose your future:

It takes vision and guts to turn someone down and focus on a different segment, on people who might be more difficult to sell at first, but will lead you where you want to go over time.

Till en viss gräns kan jag faktiskt välja vilka kunder jag vill jobba för! Det här gick upp för mig nyligen, när jag definierade min målgrupp snävare och snävare.

Tacka nej till de kunder som du inte vill jobba med! De kanske är gnälliga eller svåra att jobba med på olika sätt. Skicka dem till ett företag som vill jobba med dem istället.

Definiera din målgrupp så att du exkluderar kunder som du inte vill ha. Jag vill exempelvis inte jobba med storföretag, så min målgrupp är mikro- och småföretag.

Hur väljer man?

För att veta vilka kunder och uppdrag du vill jobba med, behöver du ett slags styrdokument att utgå ifrån. Idéerna beskrivs i den riktigt intressanta boken Built to Last.

Du bör skriva ned företagets vision och mission (se Wikipedia). Du bör också skriva en unique selling proposition (USP) för företaget – alltså vad som skiljer ditt företag från alla liknande företag. Därefter bör du skriva ned företagets målgrupp.

Då har du en bra mall att utgå från när du överväger om du ska tacka ja eller nej till ett uppdrag eller en kund. Stämmer det överens med din långsiktiga strategi? Grattis, då är det ett uppdrag som passar dig.