Om du tar hand om dig själv kommer människor i din närhet få det bättre. Din hälsa påverkar nämligen inte bara dig, utan framför allt din familj, dina vänner och dina kolleger. Om du mår fysiskt eller psykiskt dåligt, kan du bli en belastning — men mår du bra, kan du bli en välsignelse.

På bloggen FitMarriage skriver Dustin om att satsa på sin hälsa för äktenskapets och familjens skull:

Personally, I have found that an investment in my own health and well-being provides amazing benefit to my marriage and family life.

Han nämner tre positiva effekter av att träna och äta bra:

  1. Han får mer energi
  2. Han blir mer produktiv med mindre stress
  3. Han får bättre självförtroende

Detta är förstås väldigt positivt även för dem i hans omgivning.

Entreprenören, författaren och talaren Jim Rohn har sagt det på ett kort och välformulerat sätt, som får avsluta inlägget:

You take care of you for me, and I take care of me for you.