Whether you are waiting tables or a brain surgeon, any job you do is about serving others and making their life better on some level.

På bloggen WorkAwesome skriver coachen Jen Smith ”bring love to work”. Genom att vara förberedda, närvarande, tacksamma och bestämma oss för att uppskatta varje dag kan vi använda våra jobb för att göra människors liv bättre.

Jag tror att det kan vara lätt att glömma bort att alla (?) jobb går ut på att göra människors liv enklare, bättre, roligare eller något åt det hållet. Även om man som jag jobbar med datorer och väldigt sällan har kontakt med kunderna, är målet att hjälpa dem så att de i sin tur kan hjälpa sina kunder.

Om du formulerar syftet med ditt jobb eller företag som att du hjälper människor, kan det bli mer meningsfullt. Försök att vara så konkret och exakt som möjligt — vilka människor är det du hjälper och på vilket sätt hjälper du dem?