Via Svenska Dagbladet hittar jag en avhandling om jobbpendlandets påverkan på relationer.

Att pendla till arbetet kan ge ekonomiska och karriärmässiga fördelar, och vara ett bra alternativ till att flytta. Men långa restider innebär också mindre tid för familj och vänner, och kan leda till stress och hälsoproblem. Även förhållandet blir lidande, och enligt en ny avhandling vid Umeå universitet är risken att separera 40 procent högre för långpendlare än för andra.

Det som förvånade mig var att man är ”långpendlare” redan om man har 45 minuter eller mer till jobbet. Och de flesta är män.

Några av konsekvenserna som nämns vid långpendling är att partnern (oftast en kvinna) tar ett mindre kvalificerat arbete nära hemmet eller går ner i arbetstid för att kunna hämta och lämna barnen på dagis, och också får ta ett större ansvar för hem och familj.

Slutsats: satsa inte allt på karriären och se till att du tar dig tid för familjen. Tänk efter när ni väljer bostadsort och arbetsort.